SR EN
1. Sakupljane logova
1.1 Period čuvanja logova 1 mesec 6 meseci 12 meseci
1.2 Anonimizacija logova u cilju sakrivanja podataka o ličnosti (GDPR)
1.3. Brza pretraga logova
1.4. Napredna analiza logova
2. Korelaciona pravila
2.1 Primena koralacionih pravila u realnom vremenu
2.2. Primena koralacionih pravila retroaktivno
2.3. Statističko modelovanje
3. Vizuelna rekonstrukcija
4. Cyber threat intelligence (CTI)
4.1. Integracija izvora sa besplatnim informacijama koje predstavljaju
4.2 Primena korelacionih pravila na identifikovani izvor koji predstavlja pretnju
5. Zamke
5.1. Markiranje dokumenata
5.2. Postavka uređaja koji će simulirati određeni resurs
5.3. Obmanjivanje spoljnog napadača
6. Analiza ponašanja zaposlenih
7. Antivirusna provera pokrenutih procesa
8. SLA definisanje nivoa usluge
8.1. 8/24/7
8.2. 16/24/7
8.3. 24/24/7
8.4. Vreme odziva identifikacije i obaveštavanja o nastalom bezbednosnom incidentu 5 dana 1 dan 4 sata
8.5. Rešavanje bezbedonosnog incidenta u cilju sprečavanja štete Po zahtevu klijenta
9. Snimanje stanja informacionig sistema kompanije Inicijalno besplatno Jednom godišnje Kvartalno
10. Testovi penetracije i testovi izloženosti sistema na spoljne i unutrašnje napade sa izveštajem Inicijalno besplatno Inicijalno besplatno Inicijalno besplatno
11. Edukaija korisnika Inicijalno besplatno Inicijalno besplatno Inicijalno besplatno
 • Snimanje i popisivanje postojećeg IT sistema našeg klijenta. Ovaj korak je neophodan kako bi se upoznala arhitektura postojećeg sistema. Već u ovoj fazi moguće je uočiti greške i dati predloge za redizajn.

 • Testovi penetracije, procene ranjivosti sistema su testovi izloženosti sistema na spoljne i unutrašnje napade koje izvodi naš RED TEAM etičkih hakera. Predstavljaju dobru polaznu osnovu za implementaciju platforme ASPEN, jer će se tačno videti koji su visoko kritični sistemi i koje su pronađene ranjivosti. Svi visoko kritični faktori se navode u izveštaju koji se sačinjava za klijenta. Pravi se skala kritičnih faktora koja se numeriše od 1 do 5. Prateći skalu od najkritičnijih do najmanje kritičnih faktora, nakon tačno utvrđenih korelacionih pravila sa klijentom se pravi plan potrebnog vremena za implementaciju.

 • BAF

  Centar za cyber bezbednost, analitiku i forenziku je eksterni centar za IT bezbednost čija usluga podrazumeva besprekidno bezbednosno nadziranje IT sistema trećih lica. Koristeći napredne bezbednosne alate, kao i jedinstvenu platformu Aspen, ovaj centar je u mogućnosti da pruža zaštitu 24/7, naprednu analitiku i forenziku svakom korisniku nevezano od kompleksnosti IT sistema, delatnosti ili izloženosti spoljnim i unutrašnjim napadima.

 •  

  Sadrži različit broj podkoraka koji direktno zavise od prethodnog dogovora sa klijentom i broja korelacionih pravila. 1. Priprema, instalacija i konfigurisanje ASPEN servera, 2. Proces implementacije ASPEN servera, 3. Implementacija ASPEN agenata na kritičnim izvorima, 4. Implementacija ASPEN agenata na ostalim izvorima po kritičnosti, 5. Testiranje uspešnosti implementacije i puštanje u rad.

 • Nakon implementacije platforme Aspen, analitičari bezbodnosti kompanije Oktacron, 24/7 prate sve događaje koji se dešavaju u IT sistemima korinika i obaveštavaju ga o onim za koje smatraju da su potencijalno štetni. Po posebnom zahtevu korinika, reakcija na posebne tipove incidenata može da bude automatska. Edukacija korisnika je važan korak kako bi se budući broj potencijalno štetnih dogadjaja sveo na minimum. Moguća je na više nivoa, a jedan od njih je i obuka za analitičara bezbednosti.

Cyber napadi u 2018 godini

54

%

Kompanija se susrelo sa najmanje jednim uspešnim cyber napadom koji je direktno kompromitovao njihove podatke ili ugrozio IT sisteme.

69

%

Organizacija ne veruje da njihovi antivirusi mogu zaustaviti ono što oni smatraju opasnostima koje mogu naštetiti njihovom poslovanju.

40

sekundi

Svakih 40 sekundi kompaniju napadne ransomware i traži plaćanje otkupnine za uklanjanje ograničenja.

Članovi našeg tima prepoznaju ranjivosti vašeg sistema, znajući tačno kako bi ih neko iskoristio i pretvaraju ih u sigurnosti koje ni jedan napad, malver ili štetni događaj ne bi mogao prevariti.

Naš tim

Aleksandar Kotevski

CEO & Co-founder

"Što ste tiši, više možete da čujete."

Impozantna biografija:

 • Više od 20 godina iskustva u domenu bezbednosti podataka,
 • Direktor informacione bezbednosti u Agenciji za privredne registre,
 • Sa svojim timom je u različitim industrijama i sektorima (kao što su Vlada Republike Srpske - sve institucije, Aerodrom Nikola Tesla i mnogi drugi) radio na utvrđivanju ranjivosti sistema, analizi i uticao na dalje korake njihove zaštite i uvođenja sigurnosti i bezbednosti.

Vladan Todorović

CTO & Co-founder

”Razmišljaj sta će biti za 10 godina, a spremaj se za ono što će biti za par godina.”

Impozantna biografija i više od 20 godina iskustva u oblasti informacione bezbednosti:

 • Načelnik cyber bezbednosti za mnoge kritične poslovne događaje i sisteme, među kojima su četiri olimpijske igre i berze,
 • Šef operacija globalne Simens korporacije,
 • Viši konsultant Wikistrat-a,
 • Savetnik za bezbednost upravnog odbora jedne od najvećih banaka centralne Azije,
 • Predavač na svetskim konferencijama: RSA London, konferencija banaka APAC regiona, QuBIT,
 • Dobitnik je značajnog broja važnih internacionalnih diploma i nagrada,
 • Osnivač AST-a.

Jelena Bubnjević

CMO

“Onaj koji svakog jutra planira dnevne poslove i pridržava se plana, u ruci ima nit koja će ga provesti kroz lavirint života, jer gde nema plana ubrzo zavlada haos.”

Višegodišnje iskustvo u različtim industrijama odražava se u kreativnom približavanju značaja cyber bezbendosti korisnicima, jer se susretala sa bitnošću zaštite sistema Philip Morris-a, Ewe-a, kao i Nordeus-a kroz različite pozicije na kojima je radila.

Koncept BAF

Centar za cyber bezbednost, analitiku i forenziku kompanije Oktacron je eksterni centar za IT bezbednost čija usluga podrazumeva besprekidno bezbednosno nadziranje IT sistema trećih lica. Koristeći napredne bezbednosne alate, kao i jedinstvenu platformu Aspen, ovaj centar je u mogućnosti da pruža zaštitu 24/7, naprednu analitiku i forenziku svakom korisniku nevezano od kompleksnosti IT sistema, delatnosti ili izloženosti spoljnim i unutrašnjim napadima.

 • Snimanje stanja informacionog sistema kompanije
 • Testovi penetracije, procena ranjivosti sistema
 • Dimenzionisanje sistema i evaluacija vremena
 • Implementacija, puštanje u rad
 • Monitoring sistema
 • Edukacija korisnika

Usluge

Koristeći usluge centra BAF raspolažete sa naprednim bezbednosnim alatima koji obezbeđuju zaštitu 24/7, nadziru vaše logove i omogućavaju analitiku i forenziku bez obzira na kompleksnosti IT sistema, delatnost ili izloženost spoljnim i unutrašnjim napadima.

Paketi usluga Centra BAF

Klijenti i partneri

Ponosimo se uspešnom saradnjom sa nekoliko klijenata koji koriste usluge centra BAF.

Najpouzadniji partner i saradnik je softverska kompanija AST.

POSTANI OKTACRON PARTNER

Bezbednost 24/7 omogućava platforma ASPEN - napredan softverski alat za obradu bezbednosnih informacija.