SR EN
 • PLATFORMA ASPEN KLJUČNI ALAT CENTRA ZA BEZBEDNOST ANALITIKU I FORENZIKU - BAF

  ASPEN - Advanced Security Processing ENgine

  ASPEN skuplja sirove podatke, obrađuje ih i pretvara u informacije. Na informacije se primenjuju korelaciona pravila u realnom vremenu ili po potrebi, a o potencijalno štetnim događajima se obaveštava korisnik. Na osnovu višegodišnjeg iskustva članova našeg tima, već je predefinisano preko 100 korelacionih pravila koja su implementirana u ASPEN, a postoji mogućnost definisanja i posebnih korelacionih pravila, skrojenih baš po potrebama klijenata

  September 20, 2018

  Written by

  Analitika Bezbednost Cyber Forenzika Korelaciona pravila

PLATFORMA ASPEN KLJUČNI ALAT CENTRA ZA BEZBEDNOST ANALITIKU I FORENZIKU - BAF

Neka od korelacionih pravila koja prikazuju na najlakši način kroz realne primere kako ranjivosti sistema bivaju zaštićene su: 1. Sprečavanje nelegalnog eksternog pristupa vašim računarima, 2. 50 antivirus programa vas štiti svakog dana, 3. Aktivacija zamke, 4. Sprečavanje hakera da “razbiju”...